Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČINNOST SBORU, SOUTĚŽE 2010

 

2010

Oslava narozenin
V pátek 10. prosince jsme se zúčastnily oslavy 50. narozenin našeho dlouholetého člena bratra Miloslava Indru v hospůdce  „U HARYHO“. Starosta a jednatel sboru mu poděkovali za činnost ve sboru a předali blahopřání a  pamětní fotoknihu jako dárek.

Zábava v Netíně
V sobotu 6. listopadu jsme pořádali v kulturním domě v Netíně taneční zábavu se skupinou STREET69. Zábava proběhla bez problémů a přišlo hodně lidí. Po skončení jsme uklidili venku nepořádek a hned ráno jsme zaplatili zboží a vrátili klíče od sálu. Zisk z této zábavy byl velmi dobrý a pomůže nám financovat naši další činnost.


 Natírání stromků

neděli 24. října se 7 členů zúčastnilo brigády natírání stromků přípravkem proti okusu zvěře. Akce se konala za vsí v lokalitě U Judáku a pracovalo se pro firmu AQUEKO, která zde má vysázenou větší plochu stromků.

Brigáda na pálení klestí

sobotu 2. října se naši členové zúčastnili brigády na pálení a úklid klestí v lese. Brigáda se konala nedaleko obce Vlkov. Na místo jsme se dopravili čtyřmi auty. Uklízeli jsme paseku po těžbě dřeva. Práce byla namáhavá, neboť ji ztěžovaly suky zarostlé v trávě po dřívější těžbě. Počasí se vydařilo. Brigády se zúčastnilo 17 členů včetně dvou žen.

Gratulace k životnímu jubileu

pátek 24. září navštívili starosta Blažek Stanislav a jednatel Frejlich Pavel člena a dlouholetého funkcionáře našeho sboru bratra Františka Sýkoru na jeho oslavě 70. narozenin. Jménem SDH mu pogratulovali a poděkovali za jeho dlouholetou činnost ve sboru a předali mu pamětní fotoknihu o našem sboru s osobním věnováním.

Sraz rodáků obce Blízkov a Dědkov

V sobotu 14. srpna  proběhl v naší obci sraz rodáků. Tuto akci pořádalo obecní zastupitelstvo a náš sbor pomáhal s částí programu. V 11 hodin byla mše v kapli a poté byl slavnostně odhalen pomník obětem válek. Potom se hosté přesunuli do sálu Obecního domu, kde byl připraven oběd a program. Hasiči se zapojili do programu srazu tak, že v hasičské zbrojnici prezentovali svoji činnost. Před srazem byla zbrojnice důkladně uklizena. V sobotu dopoledne jsme před hasičku postavili naši koňskou ruční stříkačku. Na koňku i na ostatní stříkačky byli umístěny technické popisy a vznikla tak minivýstava techniky. Do prostoru hasičky jsme dovezli stoly a na nich umístili fotografie s hasičskou tématikou a fotografie zachycující historii a současnost obce. Fotky připravili starosta hasičů a starosta obce. Dále jsme vystavili náš prapor, cvičební dresy a na umístěné televizi byla spuštěna prezentace fotografií z oslav 100. výročí založení sboru. Pro hosty bylo připraveno malé občerstvení, o které se starali naši hasiči, kteří zodpovídali i případné dotazy. Srazu rodáků se zúčastnilo na 200 hostů, z nichž většina hasičskou zbrojnici navštívila. Celá akce proběhla velmi dobře a byla to dobrá vizitka obce, tak i hasičů.

Hasičské grilování

Na sobotu 7. srpna  bylo domluveno posezení s grilováním a soutěžemi. Počasí nám nepřálo, pršelo a bylo chladno, takže se před začátkem rozhodlo, že akci uspořádáme v hospůdce „U HARYHO“. Bylo naloženo 30 kg masa a pro děti nakoupeny sladkosti. Maso bylo připravováno v lodně na oleji a i na grilu. V lodně jsme smažili i brambory. Pro děti byla připravena soutěž s ruční stříkačkou. Děti srážely terč na čas a tatínci pumpovali vodu. Nejlepší soutěžící byli na závěr vyhlášeni a odměněni sladkostmi. Později byl zbytek sladkostí rozdán všem dětem, pro které byla v zadní části pořádaná diskotéka. Účast hasičů s rodinami byla velká a navzdory počasí se nám naše společné posezení velmi vydařilo. Hasiči, kteří se o tuto akci starali, si zaslouží poděkování.

Soutěž v Dědkově

Sbor dědkovských hasičů v sobotu 17. července  odpoledne pořádal II. ročník „ DĚDKOVSKÉ OSMY“.  Soutěží se se stříkačkou PS 8 a dle pravidel starého způsobu. My jsme se zúčastnili se 2 družstvy mužů a družstvem žen. Dráha útoku byla vedena do kopce, a proto byl u proudnic menší tlak vody.  Družstvům dělalo problémy srazit terče, které byly poměrně daleko. Naše družstva to zvládla výborně. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 1 družstvo žen. Blízkov skončil na 1. a 3. místě. Naše družstvo žen předvedlo výborný výkon a s časem 95,90 by se zařadilo na 5. místo mezi muži. Po skončení soutěže jsme ještě poseděli, když se náhle přihnala bouřka. Rychle jsme odjeli domů, ale tři naši hasiči zůstali a pomáhali místním v rychlém úklidu a zachraňování stanů. Tato bouřka v Dědkově vyplavila jeden dům a na náves nanesla spoustu bahna a kamení. Soutěž byla dobře připravena a bratři hasiči z Dědkova si zaslouží pochvalu a poděkování.

Regional Cup
V neděli 20. června jsme pořádali jsme 4. kolo REGIONAL CUPU. Zúčastnilo se 17 družstev. Skončili jsme na 2. místě s časem 13,80. V rozstřelu jsme skončili 3. s časem 14,00. Děcka měli velikou radost a my ještě větší. Konečně nám to vyšlo a o to to bylo lepší, že to bylo u nás doma. Putovní pohár vyhrálo již po druhé družstvo z Radostína nad Oslavou. Soutěžní družstva dostala pěkné ceny na které přispěla také obec. Soutěž byla velmi dobře připravena a vyšlo nám i pěkné počasí.
 

Soutěž v Černé

V sobotu 19. června odpoledne jsme se zúčastnili soutěže v Černé nazvané „ O ČERNICKÉHO ŠNEKA“. Soutěž probíhala podle místních pravidel. Na soutěž jsme jeli s jedním družstvem mužů a jedním žen. Družstvo mužů začalo dobře, sání bylo rychlé, ale došlo k chybám na rozdělovači. Přesto jsme útok dokončili a skončili na 4. místě. Naše ženy předvedly ukázku útoku a i přes potíže na proudnici ho úspěšně dokončily. Počasí bylo dobré a soutěž se celkem vydařila. Účastnilo se jí 6 družstev mužů a 2 družstva žen, které předvedly každé jiný typ útoku.          Výsledky

Rekord v dálkové dopravě vody

 Dne 7.a 8. května  se náš sbor zúčastnil pokusu o rekord v dopravě vody ze stroje do stroje. Na tuto akci jsme byli přihlášení téměř dva roky. V pátek 7. května v 16 h devět členů našeho sboru naložilo v hasičce stříkačku PS12, 20 kusů hadic B,2 kusy přejezdy hadic, 100 l benzínu, stan a občerstvení a se dvěma dodávkami a jedním osobním autem vyrazili do Šiklova mlýna, kde byl sraz. Po příjezdu do areálu Šiklova mlýna jsme zaparkovali dle předem určeného rozpisu, zaregistrovali se a postavili stan a vybalili občerstvení. Velitel a strojníci se zúčastnili velmi dlouhého školení. Atmosféra v areálu byla výborná a bylo zde soustředěno více než 2 500 hasičů.         Ráno v 5 h byl budíček a zároveň nás trochu pozlobila bouřka. Po snídani se vozidla seřadila a v kolonách vyrazila na své úseky. Po zaujmutí vyznačeného místa na 2. úseku jsme natáhli hadice a spojili se se sousedními úseky a na louce vedle silnice jsme postavili stan. V průběhu dne nás navštívilo několik hasičů našeho sboru, kteří se přijeli podívat, popř. pomoci. V průběhu dopoledne a odpoledne až do 16.30 h voda v hadicích stále kolísala a nedařilo se docílit stabilního tlaku. Po reorganizaci prvního úseku se tlak stabilizoval a dodávali jsme tlak 7 Atm. Po1,5 h před 18. h náhle voda poklesla a my netrpělivě čekali, zda se to povedlo. Vysílačka, kterou jsme měli, byla po celodenní činnosti vybitá a kontaktní čísla na mobily byly obsazené. Po chvíli se z dálky začaly ozývat sirény a my jsme pochopili, že se po celodenním úsilí úkol podařil. Ihned jsme začali balit hadice a naše zázemí a po proudu vedení hadic jsme vyjeli směr k Šiklovu mlýnu. Všude po cestě jsme potkávali hasiče, jak balí hadice a svoje ležení, které měl vybudován snad každý sbor. Před areálem mlýna se auta sjížděla do kolon, troubilo se, zdravilo se a všude vládla dobrá nálada a nadšení nad podařeným výkonem. Zaparkovali jsme na svém stanovišti, vrátili vysílačku a odebrali se do amfiteátru westernového městečka, kde od 20.30 h začal doprovodný program a ve 21 h začalo oficiální zakončení. Zástupce republikového vedení a starosta okresního sdružení poděkovali velitelům úseků a hlavně veliteli a hlavnímu organizátorovi celé akce bratru  Sáblíkovi z Nových Dvorů, kterému přítomní hasiči bouřlivě aplaudovali. Na závěr jako poděkování pro všechny zúčastněné hasiče a hasičky byl velký ohňostroj. Po skončení asi ve 22 h jsme odjeli domů.

Za sebe a hasiče našeho sboru, kteří jsme se zúčastnili, bych chtěl říci, že jsme hrdi na to, že jsme mohli být součástí tohoto velkého výkonu a svým přispěním k tomuto pomoci.                    Více o rekordu zde.

CERTIFIKÁT Dálková přeprava vody od Agentury Dobrý den Pelřimov.

Okrsková soutěž  okrsku Měřín konaná 2. 5. 2010 v Netíně.

V neděli 2. května se v Netíně konala okrsková soutěž okrsku Měřín. Náš sbor se soutěže zúčastnil se třemi družstvy. Soutěžilo družstvo mužů, poprvé také družstvo žen a družstvo mládeže.

Nejprve proběhla štafeta 4 × 100m mužů a poté po odstranění překážek se pokračovalo útokem mužů. Po zkrácení trati o jednu hadici B pokračovala soutěž v útoku žen a po opětovném zkrácení trati pokračovala soutěž útokem mládeže.

Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů, 3 družstva žen a 5 družstev mládeže.

Družstvo mužů se umístilo na 6 místě, družstvo žen a mládeže ve svých kategoriích vyhráli.

Počasí bylo proměnlivé ale nepršelo.          Výsledky zde.

Zájezd do vinného sklípku

13. března náš sbor uskutečnil zájezd do vinného sklípku. Jeli jsme do obce Bořetice nedaleko Velkých Pavlovic, kde asi 1 km od Bořetic je lokalita s asi 260 sklepy zvaná Kraví hora. Sklípek byl velmi pěkný a hostitelé příjemní. Po večeři a ochutnávce vína jsme si zazpívali a později i zatancovali při hudbě vynikajícího místního harmonikáře.

Výletu se zúčastnilo 31 osob.

Maškara

13.  února jsme pořádali masopustní průvod obcí. Účastnilo se 17 masek. Počasí bylo velmi dobré. Po skončení průvodu uspořádal místní spolek živnostníků v sále Obecního   domu dětské šibřinky, které pokračovaly zábavou až do ranních hodin.