Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČINNOST SBORU, SOUTĚŽE 2012

                                       2010                                                                            2011

 

 

2012

 

                   15. 12 se konála VVH.

 

   Mikulášská nadílka
V pondělí 5. prosince proběhla tradiční Mikulášská nadílka. V sobotu jsme připravili balíčky a také se nastříhali a navázali metličky.  Na balíčky přispěla opět také obec. Mikuláše dělal František Sýkora, anděla Kristýna Sýkorová a čertů bylo 11.
 

   Železný šrot.
V polovině listopadu náš sbor zorganizoval sběr starého železa. Odpoledne jsme objeli dědinu a potom naložili šrot z kontejneru o který se celoročně staráme. Druhý den bratr Klíma Zdeněk odvezl šrot do sběrny ve Stránečké Zhoři.
 

   Zakončení sportovní sezóny
V pátek 28. září jsme si udělali zakončení sportovní hasičské sezóny. Tuto akci jsme udělali již v loni, ale na rozdíl od loňska kdy jsme kvůli počasí museli zůstat v hasičce, letos bylo velmi pěkně, a tak jsme se mohli sejít na hřišti.  Uspořádali jsme si malou soutěž v hasičském útoku mezi členy sboru. Muži, ženy a děti ze soutěžních družstev utvořili různé týmy a soutěžili jsme na dětské hadice dle pravidel Regional cupu mládeže. Celkem jsme postavili 6 družstev.  Jako nejlepší se ukázalo družstvo složené z trenérů mládeže. Po skončení bylo na výletišti připraveno občerstvení v podobě opékaných párků a klobás, limonády a piva. Komu byla zima, mohl se zahřát svařeným vínem. Díky dobrému počasí tato akce vyšla velmi pěkně a udělala konec letošní dobré sportovní sezóně.
 

   Soutěž v Otíně
V sobotu 4. srpna odpoledne proběhl v Otíně 1. ročník soutěže v hasičském sportu. Naše účast byla s jedním družstvem mužů, žen a dětí. Muži skončili 4. z 6 družstev. Ženám soutěž moc nevyšla a skončily na posledním 3. místě. Naše děti vyhrály, což byl pěkný úspěch. Zajímavostí soutěže bylo předvedení hasičského útoku velmi malými dětmi a také dva útoky v kategorii seniorů. Počasí bylo dobré a organizace soutěže po pomalejším rozjezdu taky celkem dobrá.
 

   Měřínský krpál
V neděli 22. července se konala v Měříně hasičská soutěž nazvaná Měřínský krpál. Jeto soutěž v hasičském sportu a je jiná pouze tím že dráha vede do prudkého kopce. My jsme se zúčastnili se dvěma družstvy mužů a jedním žen. Muži skončili na 7 a 8 místě z 11 družstev, ženy 1 ze 2 družstev. Počasí bylo pěkné. Při hodnocení našich výkonů jsme se shodli, že na příští sezónu bude nutné pořídit sadu sportovních hadic.
 

   Dědkovská Osma
V sobotu 21. července odpoledne proběhla v Dědkově hasičská soutěž nazvaná Dědkovská osma. Náš sbor se zúčastnil se dvěma družstvy (  jedno mužů a jedno smíšené). Naše družstva skončila na 1. a 3. místě, celkem se soutěže zúčastnilo 7 družstev. Soutěž probíhala podle starých pravidel a se stříkačkou PS 8, voda se nasávala z rybníka. Počasí vyšlo velmi pěkně.
 

  Meziříčko
V sobotu 2. června se 4 členové našeho sboru zúčastnili oslav 100 letého výročí založení SDH
v Meziříčku. Po přivítání zástupci místního sboru se všichni hasiči zúčastnili v místní kapli mše za hasiče. Potom jsme se v průvodu přesunuli do pohostinství, kde byl připraven slavnostní oběd. Při nástupu na návsi byly předány medaile a ocenění místním hasičům. Po rozchodu byly předvedeny ukázky hašení požárů.
 

   Účast na oslavě v Zadním Zhořci.

V neděli 17. června jsme se zúčastnili oslavy 110 let založení SDH v Zadním Zhořci. Po příjezdu proběhl slavnostní nástup hasičů a hostů na návsi. Po projevech byly předány ocenění a medaile místním hasičům. Mezi hosty byl přítomen také generální ředitel záchranného sboru plukovník Ryba. Po ukončení nástupu se sbory slavnostním pochodem přesunuly před místní hasičskou zbrojnici, kde byl dán rozchod. U hasičky na louce byla připravena dráha na soutěž. Hasičský útok probíhal dle místního pravidla. Na cílové čáře u terčů byly nosítka, na která si jeden člen družstva lehl. Ostatní ho přenášeli směrem ke startu. Uprostřed dráhy byla překážka, přes kterou musel být přenesen. Po doběhu na startovní čáru pokračovalo družstvo v útoku podle pravidel sportu.  Pouze s tím rozdílem, že se voda musela nasát ze zakopané kádě. Počasí bylo velmi teplé a celá oslava dobře připravená. Náš sbor se zúčastnil s družstvem mužů a družstvem žen.
 

  Soutěž Regional Cupu mládeže v Blízkově.

V neděli 10. června jsme pořádali na místním sportovním hřišti 6. kolo  Regional Cupu Mládeže. Dopoledne jsme postavili náš menší stan pro rozhodčí, hudební aparaturu a komentátora. Větší stan jsme postavili pro diváky. Ze Stránecké Zhoři jsme vypůjčili ještě jeden větší stan a postavili ho vedle základny. Tento stan sloužil soutěžním družstvům a jejich technice. Připravili jsme šenk a udírnu, ve které se začali hned ohřívat cigára, klobásy a sekanou tak, aby na soutěž již byly teplé. Vytýčila se dráha a čekalo se na příjezd družstev. V letošním roce jsme soutěž poprvé pořádali na nově vybudované dráze, jejíž součástí je i vyasfaltovaná a odvodněná základna. Před soutěží začalo hustě pršet, ale na nástup přestalo. Soutěž je rozdělena na dvě části. Začalo se soutěžit na krátké savice dle pravidel PLAMEN.  Družstva na 3. a 4. místě musela útok opakovat, protože měla shodný čas. Druhá část soutěže probíhala dle pravidel RCM. To znamená, že se soutěžilo na dlouhé savice. Přijelo 18 družstev a všechny se zúčastnily obou částí soutěže. Družstvo Blízkova skončilo na 6. a 10. místě. Krátce po nástupu začalo hustě pršet a až v druhé půlce soutěže postupně přestalo. Dráha a okolní terén byly velmi rozmoklé a jen díky tomu, že hadice byly našimi hasiči vylévány zpět na základnu, se podařilo udržet dráhu v dobrém stavu. I přes nepřízeň počasí se podařilo uspořádat velmi dobrou soutěž. Po skončení a úklidu bylo pro pořadatele připraveno grilované maso.
 

  Okrsková soutěž

V neděli 6. května ve 13 hodin se v Netíně konala okrsková soutěž okrsku Měřín. Náš sbor se zúčastnil s jedním družstvem mužů, žen a dětí. Soutěž se konala podle pravidel požárního sportu, družstvo mužů muselo ještě zaběhnout štafetu. Naše družstvo mužů mělo ve štafetě na překážce bariera potíže, přesto doběhli a byli hodnoceni. V útoku došlo k vážným chybám na rozdělovači a zamotání hadic, ale díky úsilí celého týmu se útok podařilo dokončit. V útoku žen došlo také k chybě na rozdělovači, ale opět se útok podařilo dokončit. Družstvo dětí předvedlo dobrý výkon. Počasí bylo chladnější a těsně po skončení začalo pršet. Naše účast na okrskové soutěži se dá hodnotit jako méně úspěšná, přesto jsme na rozdíl od některých jiných družstev všechny disciplíny dokončili. Na příští soutěže se musíme zaměřit na větší trénink.

 

  Brigáda

V březnu se nám naskytla možnost brigády na úklid a pálení klestí po těžbě dřeva v lese. Této možnosti jsme využili a domluvili se na dvě soboty. V sobotu 13. března se zúčastnilo 17 členů a v sobotu 10. března 9 členů. Uklízeli jsme les nedaleko obce Vlkov. Práce byla náročná, ale počasí nám po obě soboty přálo.

 

  Maškara

V sobotu 18. února jsme pořádali maškarní průvod obcí. Po obědě jsme se sešli u hasičky, skříňovou avii jsme změnili na šatlavu a nainstalovali jsme bar. Masky se převlékly a průvod se vydal obejít obec. Hudbu obstarali Puža Václav na harmoniku, Bradáč Stanislav na buben a Sedlák Mirek na vozembouch. V průběhu maškary občané hostili masky a doprovod množstvím různých pochutin. Vzhledem k dobrému počasí doprovázelo průvod více lidí než vloni. Zúčastnilo se 19 masek. Po skončení jsme se přemístili do Obecního domu, kde se pokračovalo dětskými šibřinkami a později maškarním bálem. Akci v Obecním domě zorganizoval spolek živnostníků z Blízkova.

  

  Lyžování

První letošní akcí našeho sboru bylo lyžování na Dědkově. Příznivé sněhové podmínky umožnily uspořádat lyžování pro hasiče. V sobotu 11. února v 11 hodin byl domluvený sraz u chaty u sjezdovky v Dědkově. Byly rozdány lístky na vlek, které sbor zakoupil. Začalo se lyžovat. Odpoledne se ohřály párky. Počasí se vydařilo a lyžování se zúčastnilo asi 20 hasičů a rodinných příslušníků.